Moottoripyörille määrättävä käyttövero kohtelee harrastajia epäoikeudenmukaisesti

Uusi kaavailtu moottoripyöriä koskeva käyttövero on aiheuttanut suuren määrän keskustelua harrastajien keskuudessa. Veroon ollaan oltu tyytymättömiä sen kohtuuttomuuden vuoksi ottaen huomioon Suomen lyhyen ajokauden. Harrastajien lisäksi moottoripyörä kauppiaat ovat arvioineen veron jopa mahdollisesti lähestulkoon tappavan moottoripyörämarkkinat. Veron vastustus on siis ollut suurta, mutta se ei ole juurikaan saanut vastakaikua hallitukselta.

Nyt asiaan on puuttunut alan urheilijoita edustava Suomen Moottoriliitto, joka on jättänyt valtionvarainministeriölle lausunnon verosta. Lausunnon mukaan vero kohtelisi epäoikeudenmukaisesti moottoriurheiluharrastajia. Moottoriurheilussa käytettävät ajoneuvot joutuisivat uuden lain myötä veron piiriin sillä Suomen kilparadat eivät ole laintulkinnan mukaan muulta liikenteeltä suljettuja alueita.

Mielenkiintoista nähdä onko Moottoriliiton jyrkällä kannalla vaikutusta uuden veron määräytymiseen.